Zasady tworzenia polityki rachunkowości

 
Tytuł:Zasady tworzenia polityki rachunkowości
Url:http://cit.pit2018komentarz.pl/firma/polityka-rachunkowosci-przyklady.html
Opis: 
 Jednostki, które stosują się do przepisów ustawy o rachunkowości są zobowiązane do dopełnienia wielu dodatkowych formalności. Jedną z nich jest stworzona w języku polskim taktyka rachunkowości, jaka określa zasady finansowe, zgodnie z którymi prowadzone są księgi rachunkowe jednostki. Jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, który może występować w dwóch wariantach: porównawczym stosowany obowiązkowo jeżeli jednostka skalarna ewidencjonuje koszty operacyjne tylko w oparciu o konta zespołu również do wyboru poprzez przedsiębiorstwo prowadzące rozliczenia kosztów również w zespole i , kalkulacyjnym - stosowany obowiązkowo w przypadku jednostek, które ewidencjonują koszty operacyjne tylko na kontach zespołu dodatkowo do wyboru poprzez jednostki prowadzące rozliczenia kosztów również w zespole . Każda zrzeszenie pozarządowa, zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna zaplanować politykę rachunkowości, czyli normy finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe. Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe mówią o ogólnych zasadach księgowości, zaś strategia rachunkowości to konkretne reguły i praktyki przyjęte w organizacji do prowadzenia rachunkowości. Dokumentację opisującą przyjęte poprzez jednostkę normy rachunkowości wdraża naczelnik jednostki.

 

Losowe

 
This template downloaded form free website templates