Samorządowa problematyka wyborcza

 
Tytuł:Samorządowa problematyka wyborcza
Url:http://wybory.rakietaa.pl
Opis: 
 Ujęte zostały w niej bowiem materie dotyczące podziału JST na okręgi wyborcze i obwody głosowania, jak także – jakże aktualne współcześnie – zagadnienia prekampanii. Analizie poddane zostały podobnie zadania powiązane z wyborami, permanentnie realizowane poprzez administrację samorządową, jakże np. prowadzenie stałego rejestru wyborców. Nie sposób omawiać sprawa sądowa wyborczy bez odniesienia się do administracji wyborczej, której podmioty również zostały czytelnikowi przybliżone, w tym nowy twór w postaci Korpusu Urzędników Wyborczych lub powoływane na śmiałych zasadach dwie obwodowe komisje wyborcze, którym przypisane zostały odrębne zadania. Czytelnik dowie się także, jakie podmioty uprawnione są do zgłaszania kandydatów w wyborach i prowadzenia na ich rzecz kampanii wyborczej, w tym jej finansowania także jakie są zasady ich konstytuowania. Część opracowania poświęcona została zagadnieniom prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, zgłaszania list kandydatów i kandydatów w wyborach, przygotowania lokali wyborczych, organizacji dnia głosowania, sposobu oddawania głosów, w tym alternatywnych form głosowania stosowanych w polskich wyborach, lub rozdziału mandatów pomiędzy komitety

 

Losowe

 
This template downloaded form free website templates