Rozszerzenia zakresu przedmiotowego

 
Tytuł:Rozszerzenia zakresu przedmiotowego
Url:http://roszczenia.pytajmnie.pl
Opis: 
 W sposób wyczerpujący wyjaśnia zadania spojone z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, szczególnie produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jakim sposobem i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja obejmuje szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych polskich aktów prawnych połączonych z tym zagadnieniem dodatkowo z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. Uaktualnione i znacznie poszerzone wydanie, publikowane w serii Duże Komentarze zważa wszystkie zmiany legislacyjne, jakie nastąpiły w komentowanej ustawie także Ustawach z nią tematycznie powiązanych

 

Losowe

 
This template downloaded form free website templates