BSSM

 
Tytuł:BSSM
Url:http://bssm.org.pl
Opis: 
 Przemysł turystyczny pośredniczy w odbiorze określonych treści kulturowych i jest naraz ich popularyzatorem, natomiast kultura inspiruje i motywuje rozbudowę turystyki. Z tej przyczyny, poza samym faktem podróżowania, również jego konsekwencje odzwierciedlone na wielorakich równinach społeczno-kulturowego działania człowieka. Usługi turystyczne w tym ujęciu mieści również zjawiska psychologiczne i społeczne jak i gospodarcze, przestrzenne i kulturowe. Wzajemne BSSM relacje pomiędzy turystyką oraz kulturą portretują się w sposób harmonijny i zgrabny. Przemysł turystyczny jest przejawem danej kultury, czynnikiem silnie z nią połączonym, odzwierciedlającym stwierdzone zjawiska w niej zachodzące również przekazującym dostrzeżone w niej zalety.

 

Losowe

 
This template downloaded form free website templates