kotły kondensacyjne – z jakiego powodu nie ma możliwości j

 
Tytuł:kotły kondensacyjne – z jakiego powodu nie ma możliwości j
Url:http://przewodnik.bialystok.pl/2018/03/kotly-kondensacyjne-czemu-nie-mozna-juz-otrzymac-pieca-z-komora-otwarta-albo-zamknieta/
Opis: 
 W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało najnowsze prawo Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny oficjalny krok w celu redukowania ilości energii traconej niepotrzebnie przez elektryczne AGD i układy grzejne. Przyjęcie wspomnianej regulacji pociągnęło za sobą duże zmiany na rynku szczególnie w obrocie pieców, zasobników zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP daje możliwość produkcji i wprowadzania do obrotu w UE tylko urządzeń grzejnych, które wypełniają wskazane unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzejnych efektywność średnioroczna (wyliczona w określony sposób nałożony wskazaną regulacją) powinna być większa od 86 %.Takie wymogi spełniają tylko kotły kondensacyjne, zatem znaczy to, że kotły konwencjonalne praktycznie są wycofywane z obrotu.Piece z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, na rynku zostają jedynie takie, jakie pojawiły się na rynku przed datą funkcjonowania regulacji UE. Osobliwością są tylko piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizowania poszczególnych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.

 

Losowe

 
This template downloaded form free website templates